Vision, mission, mål (SKM og SoFA)

I SKM og SoFA skal målformuleringen skal bruges til to vigtige slags afgørelser:

  • Når man skal beslutte om man skal korrigere sine processer: Hvis man ikke når sine mål, skal man rette noget. Derfor skal målet være præcist nok til det.
  • Når man skal afgøre konflikter. Hvis målet er uklart kan det være svært at afgøre, hvem der skal rette ind.

De overordnede målformuleringer udvikles sammen med formuleringer om vision og mission. Mange bruger disse ord uklart. Her giver SKM klare definitioner:

  • Vision (syn). Vi ser udad, i ånden/fantasien: Visionen af verden, sådan som vi forestiller os den er, når vi har gjort alt det, vi gerne vil. Også kaldet organisationens “Hvorfor gør vi noget?”
  • Mission. Vi ser mere indad, på hinanden. Hvilken slags handlinger skal vi gøre for at realisere visionen? Herunder: Hvem er vi og hvad kan vi? Missionen kan også hjælpe os til at indse, hvilke (slags) færdigheder vi endnu har imellem os, og som vi enten må lære eller skaffe os ved at rekruttere bestemte (slags) mennesker.
  • Målet er (i modsætning til vision og mission) noget vi på evalueringstidspunktet kan bekræfte eller afkræfte at vi faktisk gør/har gjort. Målet skal være meget mere konkret end vision og mission.
  • SKM sigter meget konkret og den engelske forkortelse “SMART” antyder, hvor konkret: Specifik, målbar, opnåelig (achievable), realistisk, tidsbunden.

SoFA er tilfreds med at vi skriver, hvilke slags virksomhed vi laver.

Under alle omstændigheder er det vigtigt at dem vi gør det for (f.eks. kunder kan forstå, hvad vi mener med målet). Hvor nøjagtigt det skal være kan også kræve korrektion: Målet for målet er, at målet gør den gavn det skal i praksis. Hvis det ikke gør, skal det måske gøres enten mere eller mindre konkret. Hvis det heller ikke virker godt, må man bruge andre metoder, f.eks. holakrati eller sociokrati 3.0.