Hele pakken?

Fundament, nøglefærdigt eller byggemarked?

SKM/SoFA, Holakrati eller Sociokrati 3.0?

SKM karakteriseres ofte som et “tomt system”. Her vil jeg sammenligne SKM med et fundament, man selv må bygge videre på. Definitionen af SKM er 4 principper, som kan stå på en halv A4 side, og når man har fattet dem til bunds er man meget klogere. Men selvom et godt fundament er meget vigtigt for det hus, der kommer ovenpå, skal der meget mere end de 4 principper til, før man har noget der ligner en organisation – i denne sammenligning bare et råhus. At omsætte de abstrakte grundprincipper i konkret praksis er så krævende, at ivrige professionelle behøver konsulentbistand – og det er dyrt. Da SKM blev formet i 1970’erne var udvalget af metoder, som man kunne plukke af til det videre arbejde meget mindre end omkring 2000, da Holakrati tog form.

Holakrati lavede i sammenligningen med SKM nogle få, men væsentlige ændringer i fundamentet, men gik også videre og byggede et nærmest nøglefærdigt hus, og brugte ovenpå det let ændrede fundament nye elementer, som slet ikke eksisterede da SKM blev skabt. Definitionen af holakrati er en “forfatning” på 40 sider! For nogen er det skønt, at arbejdet er gjort og gjort professionelt; men det er både mønsterbeskyttet og dyrt. Gør-selv-orienterede mennesker sætter en ære i at gøre deres egne valg, også selv om det kan tage meget længere tid; men så sparer man jo også penge. Den holakratiske forfatning er dog frit tilgængelig, og man kan plukke meget værdifulde detaljer fra den gratis.

Sociokrati 3.0 er dels inspireret af både SKM og Holakrati og kunne som sådan være en brobygning eller en mellemting, hvis ikke sociokrati også skilt sig ud fra dem begge. I forhold til dette afsnits overskrift skiller S3 sig ud fra de to andre, som begge står temmelig stærkt på, at man skal tage “hele pakken” (med hver deres pakke). Sociokrati 3.0 er nærmest et åbent “byggemarked”, eller med S3’s egne ord et “katalog af mønstre”, hvor man kan plukke enkeltmetoder efter det mest presserende behov og f.eks. lave en både delvis, gradvis og trinvis indførelse af sociokratiske metoder. Sociokrati 3.0 undgår at definere hvornår man har en “komplet sociokratisk” organisation.