iSociokrati

iSociokrati (Integreret sociokrati) er udviklet som det mindst mulige – af det bedste – fra alle de andre systemer.

iSociokrati er beskrevet i flere “lag”:

Nederst i lighed med holakrati og O2, en forfatning, som beskriver principperne for at forandre organisationen. Dette omfatter SKM’s 4 grundprincipper udvidet med et princip om obligatorisk konfliktløsning. Denne forfatning skal forandres så lidt som muligt.

Flere detaljer …