Glassfrog

Glassfrog udvikles af HolacracyOne, Brian Robertsons holakratiske firma og kan findes her: https://www.glassfrog.com/.

Det firma, som Brian Robertson drev først hed, Ternary Software og i betragtning af Brian Robertson talenter og position i det sociokratiske felt er det naturligt, at Glassfrog er det mest avancerede dokumentationssystem i øjeblikket.

Glassfrog er et online-system, så alle i organisationen har deres egen login, kan ordne deres egne noter og f.eks. forberede punkter til dagsorden, som så på det næste møde kan sættes på dagsorden med et klik, og sekretæren skriver referat, mens alle der har en computer slået op, kan se det ske, og når mødet slutter, er politikoversigten opdateret automatisk.

Glassfrog kan desuden sættes op til at kommunikere direkte med andre projektstyringssystemer som Slack og Evernote.

Der er dog to hager ved Glassfrog.

For det første, Glassfrog er meget højt optimeret til sociokrativarianten holakrati, og det betyder Glassfrog forudsætter visse afvigelser fra normerne i de fleste andre sociokrativarianter.

Mindst én af dem er principielt vigtig fra dag ét: I de fleste sociokrativarianter sker alle valg til roller ved samtykke. I holakrati er det kun proces-rollerne facilitator, sekretær og repræsentant (holakrati-lingo: “rep-link”), der sker ved samtykke. I holakrati er det som udgangspunkt kredsens operationelle leder (holakrati-lingo: “lead-link”) der har mandat til at tildele arbejdsroller, og denne funktion er tilsvarende bygget ind i Glassfrogs struktur. Hvis man altså vil tildele arbejdsroller ved samtykke OG bruge Glassfrog, er man i nødt til at arbejde sig uden om denne struktur i programmellet.

For det andet er den gratis udgave af Glassfrogs begrænset til små organisationer. HolacracyOne har ganske vist flyttet grænsen for hvad der er for stort til at være gratis et pænt stykke opad; men hvis man drømmer om at blive stor og ønsker en billig løsning, skal man se sig om efter et alternativ til Glassfrog.