Hvad er sociokrati?

Sociokrati er et selvorganiseringssystem, som er langt mere effektivt end noget system, der er gået forud. Systemet omfatter

1) Processer til at organisere beslutningsprocesser. Processerne bruges fortrinsvis i små grupper, meget sjældent over 40 mennesker, helst under 10.

2) Strukturer til at definere roller, samarbejdsgrupper

3) Metoder til at indsamle feed-back og forandre eksisterende strukturer og processer efter behov, under hensyntagen til organisationens formål, samt medlemmernes og omgivelsernes behov.